Zongoratanár

Zongoratanár

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.06.30. 23:59

Zongoratanári állás

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

NAGYKANIZSAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

zongoratanár

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Alapfokú művészeti iskolában zongora hangszer oktatása, továbbá a munkakörhöz kapcsolódó egyéb feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályi előírások, a köznevelési intézmény alapdokumentuma és a munkaköri leírásban foglaltak szerint. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázat benyújtásának módja postai úton, a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével ( 8800 Nagykanizsa, Sugár út 18.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő iktatószámot: TK/183/HR/KOZINT/02114-1/2024, valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a Nagykanizsai Tankerület Központ honlapján. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

FEOR besorolás:  2431 Általános iskolai tanár, tanító

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Nagykanizsa

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Zala vármegye, 8800 Nagykanizsa, Sugár út 18. A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Baráth Adrien Márta igazgató nyújt a +36304022397- es telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatos további információt a https://kk.gov.hu/nagykanizsa honlapon szerezhet.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár vagy művész vagy előadóművész végzettség a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező tartalmazza a végzettségi, szakképzettségi követelményeket.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

  90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben

  a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

  a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

  motivációs levél

  a pályázó szakmai önéletrajza

  a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.06.30. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  A beküldött pályázatok alapján kiválasztott pályázók meghallgatása után az intézmény igazgatójának javaslatára a tankerületi központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.07.15. 23:59

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.08.21.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.06.14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázatok

Iskola logoja
csoóri sándor alap
Kulturális és innovációs Minisztérium
untitled