Térítési díjak a 2021/22-es tanévben

Térítési díjak a 2021/22-es tanévben

Érvényes 2021. szeptember 01-től.

Tájékoztató a 2021/22-es tanév díjairól 

Kedvezményt kérhet minden beiratkozott tanuló után az a szülő, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem mértéke nem haladja meg az alábbi táblázat szerinti összeget, mely a mindenkori legkisebb öregségi  nyugdíj (28.500,-Ft) érvényes összegéhez igazított:

-tól -ig fizetendő a díj megadott százaléka
0 38 475,-Ft 10%
38 476,-Ft 39 900,-Ft 20%
39 901,-Ft 42 750,-Ft 30%
42 751,-Ft 45 600,-Ft 40%
45 601,-Ft 48 450,-Ft 50%
48 451,-Ft 51 300,-Ft 60%
51 301,-Ft 54 150,-Ft 70%
54 151,-Ft 57 000,-Ft 80%
57 001,-Ft 59 850,-Ft 90%

 

 

 

 

 

Amennyiben a kedvezményt igénybe kívánják venni, háromhavi nettó jövedelemigazolást kell beadni 2021. 09. 20-ig az iskola gazdasági titkárságára.

Minden esetben ingyenes az oktatás a hátrányos, halmozottan hátrányos, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanulók részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.

Térítési díjak mértéke a tanévben:

ZENEMŰVÉSZET -egyéni képzés (hangszeres képzés)

6-18 év közötti tanulók

Tanulmányi átlag

Fizetendő / félév

4,5 - 5,0 között 10 100, -Ft
4,0 - 4,4 között 14 200, - Ft
3,5 - 3,9 között 18 200, - Ft
3,0 - 3,4 között 22 300, - Ft
2,0 - 2,9 között 30 400, - Ft
elégtelen 40  500, - Ft

 

18 - 22 év közötti tanulók (tanulói jogviszonnyal rendelkezők)

Tanulmányi átlag

Fizetendő / félév

4,5 - 5,0 között 30 400, -Ft
4,0 - 4,4 között 34 500, - Ft
3,5 - 3,9 között 38 500, - Ft
3,0 - 3,4 között 40 500, - Ft
2,0 - 2,9 között 60 800, - Ft

elégtelen

81 100, - Ft

 

TANDÍJAK MÉRTÉKE (a 229/2012. Korm. rendelet 36. § alapján: alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte,)

Tanulmányi átlag

Fizetendő / félév

4,5 - 5,0 között 30 400, -Ft
4,0 - 4,4 között 40 500, - Ft
3,5 - 3,9 között 50 700, - Ft
3,0 - 3,4 között 60 800, - Ft
2,0 - 2,9 között 70 900, - Ft
elégtelen 81 100, - Ft

 


ZENEMŰVÉSZET - szolfézs előképző

Tanulmányi átlag

Fizetendő / félév

4,5 - 5,0 között 5 100, -Ft
4,0 - 4,4 között 5 400, - Ft
3,5 - 3,9 között 5 800, - Ft
3,0 - 3,4 között 6 100, - Ft
2,0 - 2,9 között 6 400, - Ft
elégtelen 6 800, - Ft

 

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG - NÉPTÁNC

6 - 18 év közötti tanulók 

Tanulmányi átlag

Fizetendő / félév

4,5 - 5,0 között 4 100 -Ft
4,0 - 4,4 között 4 300, - Ft
3,5 - 3,9 között 4 600, - Ft
3,0 - 3,4 között 4 900 - Ft
2,0 - 2,9 között 5 200, - Ft
elégtelen 5 400, - Ft

 

TANDÍJAK MÉRTÉKE - néptánc (második művészeti ág esetén)

6 - 18 év között

Tanulmányi átlag

Fizetendő / félév

4,5 - 5,0 között 4 100 -Ft
4,0 - 4,4 között 5 400, - Ft
3,5 - 3,9 között 6 800, - Ft
3,0 - 3,4 között 8 100, - Ft
2,0 - 2,9 között 9 500, - Ft
elégtelen 10 900, - Ft

 

BALETT térítési díj 

6 - 18 év között

Tanulmányi átlag

Fizetendő / félév

4,5 - 5,0 között 9 000, -Ft
4,0 - 4,4 között 9 600, - Ft
3,5 - 3,9 között 10 200, - Ft
3,0 - 3,4 között 10 700, - Ft
2,0 - 2,9 között 11 300, - Ft
elégtelen 11 900, - Ft

 

TANDÍJ MÉRTÉKE (második szak esetén)

6 - 18 év között

Tanulmányi átlag

Fizetendő / félév

4,5 - 5,0 között 9 000,-Ft
4,0 - 4,4 között 11 900, - Ft
3,5 - 3,9 között 14 900, - Ft
3,0 - 3,4 között 17 900, - Ft
2,0 - 2,9 között 20 900, - Ft
elégtelen 23 900, - Ft

 

KÉPZŐMŰVÉSZET 

6 - 18 év között

Tanulmányi átlag

Fizetendő / félév

4,5 - 5,0 között 9 500, -Ft
4,0 - 4,4 között 10 100, - Ft
3,5 - 3,9 között 10 800, - Ft
3,0 - 3,4 között 11 400, - Ft
2,0 - 2,9 között 12 000, - Ft
elégtelen 12 700, - Ft

 

TANDÍJ MÉRTÉKE (második szak esetén)

6 - 18 év között

Tanulmányi átlag

Fizetendő / félév

4,5 - 5,0 között 9 500, -Ft
4,0 - 4,4 között 12 700, - Ft
3,5 - 3,9 között 15 800, - Ft
3,0 - 3,4 között 19 000, - Ft
2,0 - 2,9 között 22 200, - Ft
elégtelen 25300, - Ft

 

Pályázatok

Iskola logoja